Vi phạm cài đặt CPI trên máy ảo
07/01/2014

Vừa qua khi triển mô hình quảng cáo trả thưởng và quảng cáo CPI, chúng tôi phát hiện một số developer thực hiện cài đặt qua máy ảo như BlueStack. Điều này là vi phạm chính sách của Amobi.

 

Với quảng cáo CPI và quảng cáo trả thưởng, Amobi và các đối tác đề nghị developer không được cài đật trên máy ảo, máy giả lập. Tất cả mọi cài đặt phải xuất phát từ điện thoại thật.

 

Các hành vi tìm cách cài đặt trên máy ảo sẽ bị khóa tài khoản và tịch thu toàn bộ doanh thu.

 

Chi tiết chính sách mời bạn xem tại đây.

 Thông báo khác